Om os

 

Pensionistlisten opstod i 2004, fordi der manglede et talerør for de IDA-medlemmer, der var pensioneret eller i gang med deres sidste år på arbejdsmarkedet. Og fordi flere lister ønskede og fortsat ønsker at begrænse pensionisters rettigheder og indflydelse i foreningen.

Listen har gennem årene haft en god repræsentation i repræsentantskab, hovedbestyrelse og politiske udvalg.

Vores vision er at ingen melder sig ud af IDA.

Listens medlemmer har betydelig erfaring i og viden om foreningsarbejdet og yder – nu som før – en aktiv indsats på flere områder.

Det gælder fagforeningsarbejdet på arbejdspladserne og i afdelinger under Ansatte Råd og det fagtekniske og regionale arbejde lokalt og centralt som tillidsrepræsent, formand, bestyrelsesmedlem o.lign.

Pensionistlisten er fortaler for et samarbejde på tværs i IDA om en positiv og fremadrettet udvikling for foreningen og foreningens medlemmer.

Vi støtter også, at IDA blander sig i samfundsdebatten og kommer med markante bud på løsning af samfundsproblemer, især på områder, hvor medlemmerne kan gøre en forskel.