Om Listen

PENSIONISTLISTEN (PLI) –   aktive seniorer og pensionister

Pensionistlisten varetager interesserne for den gruppe af IDA-medlemmer, som er på vej til – eller har startet – tilværelsen som pensionist. Vi synes selv det er lykkedes ret godt indtil nu, men der er fortsat behov for at sætte fokus på denne IDA-gruppes interesser.

Pensionistlisten omfatter ingeniører, som er eller har været ansatte som ingeniører, har været tillidsrepræsentanter eller virksomhedsledere.

Vi har ca. 8 % af medlemmerne i Repræsentantskabet og 1 medlem af IDAs hovedbestyrelse. Desuden er vi med i flere udvalg i IDA.

Vi arbejder for at stoppe kontingentstigninger for alle medlemmer, herunder pensionister. Baggrunden herfor er, at IDA nu har en god økonomi.

Vi støtter også, at IDA blander sig i samfundsdebatten og kommer med markante bud på løsning af samfundsproblemer, især på områder, hvor ingeniører kan gøre en forskel.

Der skal samarbejdes på tværs i IDA om en positiv og fremadrettet udvikling for Ingeniørforeningen og foreningens medlemmer.

IDA skal være attraktiv for nye, unge ingeniører. De bør selv stå for at lægge forholdene for deres gruppe til rette. Vores liste er ikke vendt mod andre grupper i IDA, men vi vil gøre vor indflydelse gældende, når det har betydning for de interesser, vi står for. Det enkelte medlem og dennes pårørende skal sikres de bedst mulige levevilkår, også i den tredje alder.

Der er fokus på ældre borgere i samfundet, og der er lagt op til, at erfarne, ældre borgere med godt helbred skal have mulighed for fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Det støtter vi, forudsat at der sikres størst mulig fleksibilitet og indflydelse for den enkelte ved tilrettelæggelse af overgangen til pensionisttilværelsen.

Vi har hidtil præget en række af de afgørelser, der er i truffet i lDAs ledelse. I 2012 initierede vi således med back-up fra IDAs bestyrelse et såkaldt Fokusprojekt om “Seniorliv og – vilkår”. Rapporten, som udkom i marts 2013 og resuméet kan findes på denne hjemmeside. Det skal sikres, at de mange, gode forslag i rapporten følges op, og det vi vil fortsat arbejde for fremover.

PLIs mandater vil sikre seniorer en platform i IDA og dermed arbejdet for et fortsat ligeværdigt medlemskab af IDA.

Pensionistlisten fik ved valget i 2019 5 medlemmer af Repræsentantskabet. En stor tak til alle de medlemmer, som gav PLI deres stemme. Du kan se vores medlemmer  i Repræsentantskabet på denne side under “PLI i IDA“.

Støt op om Pensionistlisten. Meld dig som kandidat. Se kontakt adresser her.

Herved kan du bidrage til at sætte forslag til gavn for seniorer og pensionister på IDAs dagsorden.