FORSLAG FRA LISTEN

1. FORSLAG TIL IDA’S BUDGET FOR 2023 (stillet september 2022)

De Privatansatte, Pensionistlisten samt Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse indstiller hermed at budgettet for 2023 til listernes dispositionsbeløb forhøjes med en 20.000kr trækningsret per liste.

Begrundelse:

IDA ser gerne at listerne er aktive imellem valgene. Det er nu muligt at mødes fysisk igen og det giver en anden dynamik end teams møder. Fysiske møder kræver kørsel og lokaler.

Listernes økonomi er ikke blevet konsekvens justeret efter Covid pandemiens nedlukning eller den nuværende inflation. Det ser vi gerne der tages højde for i budgettet for 2023.

  • IDAs mødecenter har justeret deres priser med 5% i starten af 2022 og varsler nu en justering på yderligere 5-10%.
  • Skat har fra og med 1 maj 2022 sat kørselsgodtgørelsen op med 6%.
  • Inflationen i Danmark er pt på 8,91%.

Vi ser gerne at der gives plads til to fysiske møder om året for listernes medlemmer, hvor medlemmerne ikke selv skal betale for at få lov til at være politisk aktive. Det vil ved møder i København koste minimum 6.000kr for lokaler og selv med statens billigste takst for kørselsgodtgørelse koste 1300kr/snit per deltager fra Jylland. Broen koster 400kr retur og færgen endnu mere. Listerne kan muligvis selv sponsere lokalerne, men transportomkostningerne er en udfordring. Med blot 12 deltagere er vi oppe på en transportudgift på over 20.000kr/år.

2. FORSLAG TIL ÆNDRING AF AFSTEMNINGS- OG VALGVEDTÆGT (stillet september 2022)

I referatet fra den konstituerende repræsentantskabsmøde den 7. maj 2022 er anført:

“Endnu engang glemte en liste at indlevere tillægsmandatlisten, og som konsekvens heraf er de ikke længere repræsenteret i IDAs repræsentantskab. Pensionistlisten vil fremsende vedtægtsændringsforslag, så tillægsmandater fremover tildeles de kandidater, der får flest stemmer på landsplan, medmindre der er fremsendt en prioriteret tillægsmandatliste.”

Listen foreslår følgende ændring af afstemnings- og valgvedtægtens §7, stk.7, stk. c:

Stk. 7. Opstilling af lister til repræsentantskabsvalg finder sted således:

a. Listen opstiller en eller flere kandidater i mindst én region.

b. Regionsmandaterne vælges på grundlag af de opstillede lister og de afgivne stemmer i den enkelte region. Kandidaterne er opstillet sideordnet medmindre listen vælger at opstille prioriteret.

c. En liste kan kun få andel i tillægsmandaterne, hvis den – ud over opstilling i mindst én region – anmelder en landsdækkende tillægs­mandatliste.

c. Eventuelle tillægsmandater til listen tilfalder de kandidater som på landsplan har fået flest stemmer og som ikke er valgt på et regionsmandat. Listen kan vælge at opstille prioriteret ved at indsende en landsdækkende prioriteret tillægsmandatliste.