PLI Policy

Pensionistlisten (PLI) – for aktive seniorer og pensionister

Hvis du er på vej til – eller er begyndt på – pensionisttilværelsen, så er Pensionistlisten noget for dig. Vi taler din sag i IDA.

Et voksende antal IDA -medlemmer nærmer sig eller er begyndt på – den tredje alder – og mange ønsker at fastholde tilknytningen til ingeniørfaget.

Vi har et hold af ingeniører med erfaringer og kompetencer, som kan bidrage til fortsat udvikling af IDA. Vi deltager aktivt i IDAs repræsentantskab og andre ledelsesfora, hvor vi primært arbejder for bedre vilkår for ældre og erfarne ingeniører. Samtidig har vi tillid til, at vore yngre kolleger former foreningens politik om arbejdsvilkår for yngre ingeniører. Vi går ind for samarbejde og udvikling i IDA.

Vi arbejder for at:

  • IDA, faget og ingeniørerne skal have en stadig større anseelse i samfundet.
  • IDA skal fortsat være en attraktiv dimittendorganisation.
  • Pensionister skal fortsat have et ligeværdigt medlemskab i IDA.
  • Vore interesser skal også på dagsordenen i IDAs forsamlinger.
  • Der skal fortsat være mulighed for seniorgrupper i Regionerne.
  • Vi sikres indflydelse på IDAs politik vedrørende pension, efterløn og andre emner af betydning for pensionister.
  • Foreningens medlemstilbud skal også målrettes pensionister.

Det er vores holdning, at IDA skal være attråværdig for alle ingeniørgrupper og kunne tiltrække nye, unge ingeniører. Vi blander os generelt ikke i, hvordan forholdene for yngre ingeniører tilrettelægges. PLI er ikke vendt mod andre grupper af ingeniører. Men vi arbejder især for værdige og rimelige vilkår for ældre og erfarne ingeniører. Den enkelte ingeniør og dennes pårørende skal sikres de bedst mulige levevilkår, også i den tredje alder.

Velfærdsreformen satte fokus på ældre borgere i samfundet. Vi lever generelt set længere, og vort samfund kommer til at mangle arbejdskraft. Derfor lægges op til, at erfarne, ældre borgere med godt helbred skal kunne fortsætte med en tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi støtter, at de, der har lyst og energi til fortsat erhvervsarbejde, skal have muligheden herfor, men det skal være den enkeltes eget valg. Og der skal sikres størst mulig flexibilitet og indflydelse for den enkelte ved overgangen fra erhvervsaktiv til pensionisttilværelsen.
PLI har taget initiativ til et gennemført fokusprojekt om seniorers og pensionisters vilkår (se efterfølgende side herom). Vi vil arbejde for, at IDA følger op på dette projekt og nedsætter et udvalg, der skal arbejde med opfølgningen. Herunder blandt andet med emner,som er knyttet til overgang fra erhvervsaktiv til pension.Dette omfatter forskellige pensionsordninger, seniorarbejdsmarked og seniorordninger, samt teknologi knyttet til ældres forhold, hjælpemidler m.m.