Om Listen

Pensionistlisten vil være et markant talerør for de IDA-medlemmer, der er pensioneret eller snart trækker sig tilbage. Pensionister skal fortsat være ligeværdige medlemmer af IDA.

Pensionistlistens stemme i IDA er mere aktuel end nogensinde. De ældre medlemmers viden, kompetencer og drivkraft skal sættes bedre i spil.

Flere IDA-medlemmer ønsker at arbejde til endnu senere i livet eller kun at trække sig delvist tilbage. Det skal der være bedre mulighed for end i dag.

Det skal sikres, at de ældre IDA-medlemmer ikke bliver udstødt eller presset ud af deres jobs. Pensionistlisten vil arbejde aktivt på at sikre medlemmerne en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Mærkesager:

  • Sikre pensionisternes fortsatte indflydelse i IDA.
  • Pensionisternes kontingent skal svare til de ydelser de modtager.
  • Hindre udstødning af ældre ansatte.
  • Sikre god pensionsordning til alle.

Historik

Pensionistlisten opstod, fordi der manglede et talerør for de IDA-medlemmer, der var på pension eller på vej til det. Listen har gennem årene opnået en god repræsentation i hovedbestyrelse, repræsentantskab og politiske udvalg. Arbejdet er mere aktuelt end nogensinde, fordi vores levealder stiger og flere IDA-medlemmer ønsker at arbejde senere i livet eller kun trække sig delvist tilbage.

Vision

IDA skal være mere attraktiv for pensionister

IDAs udbud af faglige og sociale tilbud til medlemmerne skal være væsentligt større end i dag.

IDA skal fortsat vokse, men ikke for enhver pris.

IDA skal sætte national dagsorden indenfor pensionspolitik. Det skal kunne betale sig for ældre medarbejdere at udsætte deres pensionering og lettere at trække sig delvist tilbage.

Pensionistlisten fik ved valget i 2019 5 medlemmer af Repræsentantskabet. En stor tak til alle de medlemmer, som gav PLI deres stemme. Du kan se vores medlemmer  i Repræsentantskabet på denne side under “PLI i IDA“.

Støt op om Pensionistlisten. Meld dig som kandidat. Se kontakt adresser her. Herved kan du bidrage til at sætte forslag til gavn for seniorer og pensionister på IDAs dagsorden.