PLI i IDA

Pensionistlistens repræsentanter i IDA

besidder betydelig viden og kompetence om ingeniørernes foreningsarbejde.

PLIs valgte medlemmer af Repræsentantskabet i IDA har alle ydet en aktiv indsats, blandt andet som tillidsrepræsentanter i lokale ingeniørfraktioner. Gruppen besidder stor erfaring om fagteknisk og regionalt arbejde for ingeniører, samt om ingeniør – foreningsarbejde på landsplan. Flere har deltaget aktivt på formandsposter i bestyrelser og repræsentantskaber

Til Repræsentantskabet (REP) og til andre tillidsposter er valgt:

John Schiøler Andersen, REP-medlem

Lars JensenREP-medlem

Jens Heide, REPmedlem, medlem af hovedbestyrelsen

Per Ole FrontREP-medlem

Steen WeberREP-medlem