Pensionistlisten i IDA

Listens medlemmer har en betydelig erfaring og viden om foreningsarbejdet og yder nu som før en aktiv indsats på flere områder.

Det gælder fagforeningsarbejdet på arbejdspladserne og i afdelinger under Ansattes Råd og det fagtekniske og regionale arbejde lokalt og centralt. Som tillidsrepræsentant, formand, bestyrelsesmedlem o.lign.

I IDAs Repræsentantskab sidder følgende valgt for perioden 2019-2022:

John Schiøler Andersen, REP-medlem

Lars JensenREP-medlem

Jens Heide, REPmedlem, medlem af hovedbestyrelsen

Per Ole FrontREP-medlem, tidl. formand for IDA

Steen WeberREP-medlem