Stem på Pensionistlisten ved valget 2019

Pensionistlisten varetager interesserne for den gruppe af IDA-medlemmer, som er på vej til – eller har startet – tilværelsen som pensionist. 

Vi synes selv det er lykkedes ret godt indtil nu, men der er fortsat behov for at sætte fokus på denne IDA-gruppes interesser.

Vi arbejder for at

  • Vi sikres indflydelse på IDAs politik vedrørende pension, efterløn og andre emner af betydning for pensionister.
  • Pensionister skal fortsat have et ligeværdigt medlemskab i IDA.
  • Foreningens medlemstilbud skal også målrettes pensionister.
  • Der skal fortsat være mulighed for seniorgrupper i Regionerne.
  • Vore interesser skal også på dagsordenen i IDAs forsamlinger.
  • IDA skal fortsat være en attraktiv dimittendorganisation.
  • IDA, faget og ingeniørerne skal have en stadig større anseelse i samfundet.

Links